ارسال  ارزان

فقط 5000 تومان در محدوده

تخفیف هایاعضا

صرفه جویی بیشتر در خرید

پرداخت امن

برای کلیه بانک ها

ارسال سریع

ارسال در اسرع وقت

سفارش آنلاین غذا در فرمانیه

ساعات دریافت سفارش 

از 11 صبح الی 1 شب

سفارش آنلاین غذای اصلی

سفارش آنلاین خوراک